Exercera valpar att bliva rumsrena Del 1

Att träna en valp att göra sina behov utanför ditt hus kallas (av mig i avsaknad på bättre ord) för potträning i detta kommentar, men vad det handlar om är att få valpen rumsren. Mer info: Finns här.

Nycklarna till framgångsrik potträning av valpar är struktur, schema och vaksamhet samt med en mycket stor dos tålamod.

Hundar är skapelser som av bruk kommer att följa vad vi presenterar för dem hur jorden borde vara och detta ska vi utnyttja i det följande.

Valpar är instinktivt fräscha djur och om vi håller deras bo rent lär de sig fort hur man kan fixa sina behov själva.

Struktur
Med struktur menar vi valpens tillsyn både i och utanför huset.

Det snabbaste sättet att träna en valp är att lära opp valpen framgångsrikt genom att avstyra vad vi kallar ”olyckor”.

Igenom att ta kontroll över valpens schema kan vi snabbt se hur vi kan elimenera och avgöra var och när vi vill att valpen skall uträtta sina behov.

Det finns fyra sätt som stöder dig att alstra den rätta strukturen för en hundvalp.

• Ett hundkoppel
• En låda
• En valphage
• Ett omkring 3 meters koppel.

Med assistans utav ett koppel

När ni är ute skall en valp alltid vara i hundkoppel samt alltid kunna siktas av dess ägare.

Det största misstaget som en nybliven ägare kan göra är att låta sin puppy springa runt i huset ledigt, detta inbjuder till olyckor att hända när de är ur ägarens åsyn.

Förebyggande är den viktigaste faktorn för en framgångsrik exercis.

När valpen inte kan övervakas så borde den vara i sin valphage.

Dessutom bör en valp ej lämnas utan koll utanför hemmet.

Det är alltför flera don valpen kan fabricera samt du önskar ej anlända hushåll till uppgrävda växter, samt sönderuggade trädgårdsmöbler.

Med assistans utav en låda för potträning

En hundvalp vill instinktivt att hålla det fräscht omkring sig samt skulle föredra att hålla det ifrån vari hon slaggar och äter.

Det är på grund av detta en låda är ett sådant värdefullt träningsredskap för valpar.

När vi förstår detta starka motiv kan använda lådan för att förhindra olyckor samt använda den för att forma valpens ”toaschema”.

Använda en valphage för att exercera en hundvalp

En valphage är ett bäst sätt att hålla kontroll på valpen samtidigt bevilja honom träna.

Valphagar är i en mängd annorlunda höjder och utföranden både för inom- och utomhusbruk eller om de är utav metalloch rostskyddade för både och.

Valphagar utgör oftast av annorlunda moduler som möjliggör lätt justering utav storlek samt konfiguration samt skall ge bärbarhet.

Det är genomförbart att köpa två och sammansätta dem för att göra en ännu flesta inhägnad.

Om en hundvalp måste lämnas allen mer än 3 till 4 timmar efter att övningar är det mycket bättre att lämna valpen i en valphage än i en dold låda.

Om valpen är för ung borde vi inte önskar avgå valpen under en längre cykel än de kan hålla sin blåsa.
I valphagen kan man placera valpens låda alternativt en binge, leksaker samt vatten om man ska lämna för en längre tid.

Förvänta att du kommer att ha olyckor i valphagen så det är allra bäst att få en valphage med helt plastgolv så att inte mattor alternativt golv under blir förstörda.
Skäll ej på valpen när det händer sådana små olyckor.

Skolning utav en hundvalp att göra sina behov med en 3 meters rep.

Om man innehar ett särskilt område som man önskar att din hundvalp skall klara sina behov kan man använda en 3 meters lina för att hålla valpen i området vari det är tänkt att den ska klara sina behov.

Ta ut din puppy till det utsedda pottaområdet i koppel samt fäst den efter att till 3 meters linan.

Låt valpen lukta runt och utforska området.

Det är bäst att om du främst har doftat området med valpens urin alternativt avföring.
Man kan ta ut en smutsig tidning alternativt dess avföring för att hjälpa honom tillgängliga idén att det är vari den ska gå.

Om du skapar denna vana tidigt du kommer att få tränat din valp att gå till en speciell plats och den kommer mer än antagligen att fortgå att gå till denna plats när den mognar också utan rep.

Även på pottområdet skall du börja ge din jycke ett befallning som “gå på pottan”, “Gör ditt nu”, “Skynda på”, alternativt vilket snabbkommando du vill använda.

Detta kommer antagligen till hands senare när man behöver att få din jycke att göra klar på kommando.
När valpen tillverkar färdigt upprepar man kommandot samt efter ge den massor av beröm.

Du borde ge din puppy åtminstone 15 minuter att slutföra sina behov.

Som man antagligen noterat så ska en bäst valphage vara stabill och ha ett golv helt utav plast.

Man hittar ett par med utmärkt kvalite till bra priser på www.allt-fraktfritt.com

Detta var första delen i en kortare följd utav inlägg, läs gärna vidare…….