Polishunden

Polishunden är en hund som tjänstegör igenom att hjälpa polisen med brottskämpning.

Hundar har funnits vid polisens sida i Sverige sedan 1910. Nuförtiden finns det runt 360 aktiva polishundar runt om i landet.

För att en hund ska kunna tjänstegöra som bland övrigt polishunden Hund i Sverige, måste den göra ett antal lämplighetstest och ett arbets- och miljöprov.

Lämplighetstest

Under detta försök måste polishunden visa att den bland övrigt har förmågan att avklara farhåga, kunna engagera sig i en batalj, men samtidigt hålla sig från att bliva argsint. Hunden måste hava förmågan att kunna alstra minnesbilder som är både positiva samt negativa, den ska även kunna fixa konfliktsituationer.

Arbets- samt miljöprov

Under ett arbets- samt miljöprov måste en hund klara av diverse miljöer, som en vanlig polishund som tjänstegör måste behärska under sitt arbete. Bland övrigt måste hunden klara av hala golv, höga höjder samt branta trappor för att kvalificera sig för jobbet som en polishund.

Efter lämplighetstest samt ett arbets- samt miljöprov, måste hunden göra en provtjänstgöring. Därefter om den har klarat av provet, får en nybliven polishund fler exercis samt tilldelas en av flera specialiserade arbetsuppgifter. Bland de arbetsuppgifter som kan komma upp finns bland annat:

Bombhundar

En bombhund är en hund som har tränats att söka efter allehanda sprängämne samt vapen. En bombhund arbetar ihop med sin hundförare, en bombtekniker och poliser. Polishunden som tränas i detta area får börja med att leta efter sprängämnen och vapen under sin grundutbildning.

Narkotikahundar

En narkotikahund är en polishund som har tränats att leta efter diverse droger ämnen. De polishundar raser som används inom exakt detta area, är för det mesta bland övrigt Schäfer och Labrador retriever.

De polishundar som jobbar inom detta område, tränas att eftersöka flertal olika sorters drog som kan dyka upp under tiden av ett arbete. Men bortsett från knark måste de även eftersöka vapen eftersom de ofta dyker opp ihop.

Brandhärdshundar

En brandhärdshund används vid brottsplatsundersökning. Polishunden har tränats att leta efter annorlunda spår av brandfarliga vätskor. Dessa hundar tränas för att kunna peka ut var en anlagd eld kan hava startat. Med assistans av en brandhärdshund kan en kriminaltekniker ta prover från platsen där hunden peka ut och försöka jämföra med de spår som man har hos en eventuell suspekt.

ID-hundar

En ID-hund är en sökhund eller alias spårhund som tränas att känna igen eftersökta personer. En ID-hund kan vara av olika hundraser. En blodhund är den som är mest specialiserad för exakt detta göromål. En ID-hund gör en ID-spårning när bland övrigt polisen inte kan finna fingeravtryck på ett gevär eller på en brottsplats.

En ID-hunds spårprov skiljer sig mycket från ett vanligt prov tack vare att hunden själv måste identifiera vem spårläggaren är i en ansamling av annorlunda personer. Träningen för en ID-hund går till på samma fason som med t.ex. narkotikahundar.

Varje år belönas den polishund som visat en bedrift som är värd att uppmärksammas under året då den tjänstgör. Den hund som belönas, får ett belöning som kallas för Årets polishund samt utses av en jury från den Svenska Kennelklubben, även kallad SKK. Årets pris gick till polishunden Arek.

Polishunden har och kommer att alltid vara en viktig del av brottskämpning.