Polishunden Hund

Det har och finns fortfarande olika polishundar som tjänstegör i Sverige samt en av dessa var polishunden Hund.

Polishunden Hund

Det finns flertal bloggar för polishundar online såsom bloggen om polishunden Arek, men en av de första var bloggen om Polishunden Hund. Polishunden Hund var en schäfer som fick genom sin blogg berätta om alla sina eskapader, när den tjänstegjorde för polisen tillsammans med sin förare. Bland övrigt kunde man läsa om Polishunden Hund samt hans första grip.

Polishundar som gör sitt bästa under sin tjänstgöring kan även få en utmärkelse som kallas Ã…rets Polishund. Ã…rets Polishund är ett pris som ges ut var år av Svenska Kennelklubben.

I Sverige har hundar som polishunden Hund varit engagerade inom annorlunda områden i polisarbete länge, för att göra vårt samhälle säkrare. Det finns runt 400 hundar nuförtiden som tjänstegör och hjälper polisen med att fixa olika brott.

Polishundar kan bland annat arbeta med bevakning, eftersöka försvunna personer, spåra upp olika grejer alternativt eftersöka annorlunda ämnen som bland annat sprängämne, droger samt vapen, men den finns även för att beskydda sin hundförare.

De jobbtitlar som ofta dyker opp bland polishundar är bland annat:

Narkotikahundar

En polishund som får göromål som narkotikahund, måste tränas att eftersöka annorlunda narkotika ämnen. De får eftersöka olika narkotikaämnen under sin träning med sin hundförare, men det dyker även upp vapen under träningen, tack vare att de ofta finns ihop på en brottplats.

Bombhundar

En polishund som får arbete som en bombhund, måste tränas under sin grundutbildning att eftersöka olika sprängämne och gevär. Under ett arbete på en brottsplats jobbar bombhunden tillsammans med sin hundförare, poliser och en bombtekniker.

Bland de polishundar raser som används för polisarbete är t.ex. 70 % Schäfrar som Polishunden Hund, men det används även andra raser såsom Boxer, Dobermann, Border Terrier, Rottweiler och Labrador Retriever.

Schäfer

En schäfer är lättlärd, vilket är en duglighet som behövs för en polishund. Schäfrar föds upp i Tyskland och hundrasen används ofta som Narkotikahundar. Schäfrar är kända för att hava förmågan att befästa disciplin, skydda sin hundförare och skrämma bovar under jobbet.

Labrador Retriever

En labrador retriever har ett skarpsinne, är enkla att lära, de är inte aggressiva och har mycket energi som behövs vid tjänstgöring som en polishund. En labrador retriever får ofta jobbet som en bombhund.

En polishund bor hemma hos sin hundförare medan att den tjänstegör. Polishunden tas hand om av sin hundförare samt tränas på fritiden.

Före en hund kan börja tjänstegöra som en polishund och ställa upp på brottplatser, måste den gå igenom en del examination. Dessa tester kallas:

Lämplighetstest

Under detta prov testar man hundens förmåga att bland annat: lösa konfliksituationer, avklara farhåga, dens duglighet att alstra minnesbilder, både negativa samt positiva samt hur den engagerar sig i en kamp etc.

Arbets- samt miljöprov

Under detta examination testas hundens duglighet att klara av de miljöer som den kan bemöta under ett arbete. Bland övrigt måste den behärska slippriga golv, trappor som är branta och höga höjder.

När en hund har fått klartecken efter en provtjänstgöring, är det dags att gno som en polishund. Hunden börjar då tjänstegöra, efter ytterligare exercis i det område som den har bäst duglighet att arbeta inom tillsammans med sin hundförare.

Varje hund har chansen att få arbeta och tjänstegöra som Polishunden Hund, som var en av Sveriges modigaste.