Polishunden Arek

Det finns ett stort mängd polishundar som har samt ännu tjänstegör i Sverige samt bland dem finns bland annat Polishunden Arek.

Polishunden Arek

Online kan man hitta olika bloggar för polishundar runt om i Sverige och en av dessa tillhör Polishunden Arek och hans hundförare. Man kan komma dem igenom att läsa om deras eskapader under deras polisarbete, men man kan även läsa om det som händer Polishunden Arek samt hans förare på deras fritid hemma.

Bortsett från Polishunden Arek finns även en annan aktuell blogg ännu tillgängligt online, som följde schäfern Polishunden Hund, som var en utmärkande polishund.

Var år ges ett pris ut till de hundar som utmärker sig i sitt göromål som polishund, detta pris heter Ã…rets Polishund. Vem som vinner bestäms av en jury från Svenska Kennelklubben.

Polishundar i Sverige

De första polishundarna i Sverige dök upp runt 1910, när två så kallade detektivkonstaplar åkte till Hamburg och sedan kom hem åter tillsammans med ett par hundar vid namnet Cora samt Leo. Cora var en airedaleterrier och Leo en fårhund. Hundarna utbildades till kriminalhundar och började genast gno inom detektivtjänsten.

Runt om i Sverige finns det nuförtiden runt 400 polishundar registrerade.

De hundar som finns i Sverige är fördelade i olika arbetsområden, det finns bland övrigt övervaknings och ordningshundar, ID-hundar och narkotikahundar.

Övervaknings och ordningshundar

Övervaknings och ordningshundar har tränats att eftersträva efter föremål samt personer, de är utbildade i övervakning, beskydd och spårdressyr. En del övervaknings och ordningshundar är även utbildade att leta samt finna avlidna människor som har försvunnit på land samt även i vatten.

ID-hundar

ID-hundar, alias sökhundar eller spårhundar, har fått en träning som skänker dem förmågan att kunna identifiera personer som är eftersökta av polisen. När polisen inte kan hitta bland annat fingeravtryck på en brottplats, sätts en ID-hunds göromål igång och polishunden börjar då göra en så kallad ID-spårning.

Narkotikahundar

Narkotikahundar har fått en exercis som gör dem kvalificerade att eftersöka annorlunda droger ämnen som kan komma på en brottsplats. Bland de polishundar raser som används för exakt detta arbete finns t.ex. Labrador retriever samt Schäfer.

För att en hund ska vara accepterad för tjänstgöring och behärska de krav som finns för varje polishund, måste de alla gå igenom annorlunda tester. De tester som varje hund måste penetrera före de köps in samt kan anträda arbeta som en polishund, kallas för ett Lämplighetstest och Arbets- samt miljöprov.

Lämplighetstest

Under ett Lämplighetstest måste hunden t.ex. visa att den har förmågan att avklara farhåga, lösa konfliksituationer, ha duglighet att beskydda sig själv, sitt revir samt sin flock, att hava kamplust och engagerar sig i en batalj när den väl visar sig, men utan att den blir argsint. Hunden måste även ha förmågan att acceptera främmande personer som den kan bemöta.

Arbets- samt miljöprov

Under ett Arbets- samt miljöprov måste hunden bevisa att den bland övrigt kan behärska höga höjder, slippriga golv samt trappor som är branta.

Liksom polishunden Arek, måste alla hundar gå igenom olika tester för att kvalificeras i gruppen av Sveriges aktiva polishundar.