Polishundar

Polishundar har sedan år 1910 varit vid polisens sida samt hjälpt till med brottsbekämpning runt om i Sverige.

Sveriges polishundar

De första polishundar registrerade i Sveriges polishistoria var Leo och Cora, som hämtades från Hamburg samt utbildades till så kallade kriminalhundar. Sedan dess har polishundar alltid funnits som en extra hand vid polisens sida samt idag finns det runt 360 hundar som tjänstegör inom olika områden.

Varje år koras även den hund som har visat en utmärkande presentation under året. Priset Årets polishund ges ut av en jury från Svenska Kennelklubben.

Bland de vanligaste områden som man kan finna en polishund som tjänstegör, är bland annat bombhundar, ID-hundar och narkotikahundar.

Bombhund

Dessa tjänstehundar har fått en exercis att med sitt luktsinne leta efter minor, sprängämnen, gevär samt ammunition. De använder luktsinnet att markerar situationen för var de kan hittas. En bombhund kan sättas in när bland övrigt ett bombhot har kommit in, de används ofta för att befästa en facilitet.

Bombhundar används för det mesta av polisen samt tullverket. Bland de polishundar raser som får tjänstegöra som bombhundar finns t.ex. labrador retriever, springer spaniel samt traditionella brukshundraser.

Narkotikahund

En narkotikahund lär sig under sin exercis ihop med sin hundförare att söka efter droger, som kan existera på en brottsplats. De polishundar raser som används inom detta område är för det mesta t.ex. schäfer samt labrador retriever. En narkotikahund är en hund som är specialiserad att söka efter lukten av olika sorters knark samt även gevär.

ID-hund

Polishundar som får arbetet som en ID-hund tränas att kunna känna igen eftersökta personer. ID-hundar heta även för sökhundar eller spårhundar. Träningen för ID-hundar liknar samma exercis som används för narkotikahundar.

Blodhundar är det vanligaste alternativet av hundar för exakt detta arbete, men det kan vara annorlunda polishundar raser som används som ID-hundar. När en ID-hund arbetar gör den en så kallad ID-spårning, detta gör den utifall polisen inte kan finna t.ex. några fingeravtryck på en brottsplats.

Före en hund köps och börjar tjänstegöra som t.ex. polishunden Hund, måste den gå igenom en del tester för att se om den har förmågan samt de mentala egenskaperna som användas inom brottsbekämpning tillsammans med polisen.

Det första testet som den framtida polishunden måste behärska kallas för ett Lämplighetstest.

Lämplighetstest

Ett lämplighetstest används för att försöka om en hund är kapable att jobba i polisarbete. Testet går ut på att man testar hundens förmåga att t.ex. intressera sig i en kamp, men utan att bli aggressiv. Man kollar även dens förmåga att skapa minnesbilder som är både positiva och negativa samt att den kan lösa konfliktsituationer.

När hunden har gått vidare efter sitt lämplighetstest, finns ett fler test kvar. Försök nr 2 är ett arbets- samt miljöprov.

Arbets- samt miljöprov

Under detta examination prövas hundens kapacitet att bland övrigt behärska branta trappor och höga höjder.

När hunden har avklarat sina tester, får den främst provtjänstgöra i ungefär 8 veckor tid. Därnäst börjar den sin exercis som en polishund ihop med sin hundförare i just det områden som den skall tjänstegöra.

Polishundar samt deras hundförare har en enorm roll i polisens arbete var dag.