Årets polishund en känd utmärkelse för polishundförare

Årets polishund ges ut varje år till den hund som har visat ett särpräglad jobb som polishund.

Årets Polishund

Årets Polishund är ett pris som ges ut av en jury från Svenska Kennelklubben. Svenska Kennelklubben har varit verksam sedan 1889 och bildades av adelsmän och jägare som ville ta vara på jakthundarnas goda karaktärer.

Svenska Kennelklubben, även kallad SKK är en riksorganisation för hundägare, där man företräder alla Sveriges hundar, hundägare och hundälskare. Numera finns det runt 300 000 medlemmar.

Förutom Årets Polis hund finns även priserna Årets Brag dhund samt Årets Narkotika sök hund.

För att en hund skall kunna få en diplom från Svenska Kennelklubben, som bland övrigt Årets Polishund, måste den främst vara godkänd för att arbeta som en polishund.

Polishundar går genom en del tester innan de får anträda tjänstegöra, som bland annat Polishunden Hund, som var en schäfer som även hade sin egen blogg, där den skrev om sina äventyr som polishund tillsammans med sin hundförare.

Det finns två stora tester som den framtida polishunden måste avklara, ett Lämplighetstest och Arbets- och miljöprov.

Lämplighetstest – Under detta test, måste hunden visa att den har förmågan att bland annat intressera sig i en kamp om det skulle bilda, att ha förmågan att skapa minnesbilder som både är positiva samt negativa. Hunden måste kunna fixa konfliktsituationer, kunna beskydda sin ansamling, hem samt sig själv.

Arbets- och miljöprov – Under detta prov, måste hunden visa att den kan behärska de miljöer som den kan bemöta under ett arbete på t.ex. en brottsplats. Hunden måste exponera att den behärska branta trappor, hala golv samt höga höjder utan att tveka.

Nuförtiden finns det flera polishundar som arbetar för ett säkrare samhälle tillsammans med polisen. Det finns cirka 400 polishundar registrerade. Bland dessa kan man finna polishundar raser som bland annat: Schäfer, Rottweiler, Dobermann, Labrador Retriever samt under de senaste åren har man även börjat begagna Chihuahua för polisarbete runt om i världen.

Polishund arbete

Det finns flera annorlunda områden som en polishund kan göromål i, för att även kunna utmärka sig för ett Årets Polishund belöning. Bland de vanligaste som man absolut har hört talas om finns t.ex. Bombhund, Brandhärdshund samt Narkotikahund.

Bombhund

Bombhundar är de hundar som tränas att tillsammans med sitt luktsinne leta efter sprängämnen, minor, vapen samt ammunition. Med sitt luktsinne kan de markera vart de grejer eller ämnena som de letar efter ligger. Bombhundar används ofta av tullverket samt polisen, de kan bland annat sättas in för att säkra en byggnad vid bombhot.

Brandhärdshund

Brandhärdshundar är hundar som tränas att eftersöka spår av brandfarliga vätskor på en brottplats. De används ofta vid brottplatsundersökning tack vare att de kan eftersträva upp var en anlagd brand kan ha startat. En kriminaltekniker kan enkelt ta ett prov från den plats där brandhärdshunden har peka ut samt jämföra det med spåret man fått från en eventuell suspekt.

Narkotikahund

Narkotikahundar är hundar som tränas att eftersöka olika droger ämnen på en brottsplats, Under sin exercis får hunden lära sig att känna efter olika lukter från allehanda knark, men även vapen.

Varje år belönas den polishund som har utmärkt sig igenom att assist polisen att göra samhället till en säkrare plats, med priset Årets Polishund.