Polishundar

February 23, 2018 admin2014 0

Polishundar har sedan år 1910 varit vid polisens sida samt hjälpt till med brottsbekämpning runt om i Sverige.

Sveriges polishundar

De första polishundar registrerade i Sveriges polishistoria var Leo samt Cora, som hämtades från Hamburg samt utbildades till så kallade kriminalhundar. Sedan dess har polishundar alltid funnits som en extra hand vid polisens sida och idag finns det runt 360 hundar som tjänstegör i olika områden.

Var år koras även den hund som har visat en särpräglad prestation under året. Priset Årets polishund ges ut av en jury från Svenska Kennelklubben.

Bland de vanligaste områden som man kan hitta en polishund som tjänstegör, är bland övrigt bombhundar, ID-hundar samt narkotikahundar.

Bombhund

Dessa tjänstehundar har fått en exercis att med sitt luktsinne leta efter minor, sprängämnen, vapen och ammunition. De använder luktsinnet att markerar läget för vart de kan hittas. En bombhund kan sättas in när bland annat ett bombhot har kommit in, de används ofta för att befästa en byggnad.

Bombhundar används för det mesta av polisen samt tullverket. Bland de polishundar raser som får tjänstegöra som bombhundar finns t.ex. labrador retriever, springer spaniel samt traditionella brukshundraser.

Narkotikahund

En narkotikahund lär sig under sin exercis tillsammans med sin hundförare att söka efter narkotika, som kan existera på en brottsplats. De polishundar raser som används i detta område är mestadels t.ex. schäfer samt labrador retriever. En narkotikahund är en hund som är specialiserad att känna efter lukten av olika sorters droger samt även gevär.

ID-hund

Polishundar som får arbetet som en ID-hund tränas att kunna identifiera eftersökta personer. ID-hundar heta även för sökhundar alternativt spårhundar. Träningen för ID-hundar liknar samma exercis som används för narkotikahundar.

Blodhundar är det vanligaste alternativet av hundar för exakt detta arbete, men det kan vara annorlunda polishundar raser som används som ID-hundar. När en ID-hund arbetar gör den en så kallad ID-spårning, detta gör den utifall polisen inte kan hitta t.ex. några fingeravtryck på en brottsplats.

Före en hund köps samt börjar tjänstegöra som t.ex. polishunden Hund, måste den penetrera en del tester för att se om den har förmågan och de mentala egenskaperna som användas inom brottsbekämpning ihop med polisen.

Det första testet som den blivande polishunden måste klara av kallas för ett Lämplighetstest.

Lämplighetstest

Ett lämplighetstest används för att testa om en hund är kapable att arbeta inom polisarbete. Testet går ut på att man testar hundens förmåga att t.ex. intressera sig i en batalj, men utan att bli argsint. Man kollar även dens duglighet att skapa minnesbilder som är både positiva och negativa samt att den kan fixa konfliktsituationer.

När hunden har gått vidare efter sitt lämplighetstest, finns ett ytterligare försök kvar. Försök nr 2 är ett arbets- samt miljöprov.

Arbets- samt miljöprov

Under detta prov prövas hundens kapacitet att bland annat behärska branta trappor och höga höjder.

När hunden har avklarat sina tester, får den först provtjänstgöra i ungefär 8 veckor tid. Därefter börjar den sin exercis som en polishund ihop med sin hundförare inom just det områden som den skall tjänstegöra.

Polishundar och deras hundförare har en stor betydelse i polisens göromål varje dag.