Otaliga antar att el cigarett är skadligt

Man hör stundvis att det är en myt att e-ciggen ska vara så mycket bättre än de vanliga ciggen. Det är icke sant. Man kan icke jämföra e-ciggen med tjärcigg. Då man undrar, är e- cigg skadligt, så måste vi inse att frågan icke är så adekvat om det till exempel handlar om e-cigarretter eller om standard cigg.

El

E-cigarett som ej är granskade i Sverige kan självklart vara farliga, det får man inte missa. Genom att anskaffa e cigg som saknar nikotin slipper man beroendet.

E–juicen är det som skiljer e- cigaretter utan nikotin från de med.

Åtskillnaden är kraftig på el cigg utan nikotin och de med. Sverige säljer endast de e-cigg som är utan nikotin. Kom ihåg att du har att göra med elektronik som laddare och mer.

Var noggran med säkerheten, undersök alltid produkten innan ni använder den, särskilt om den levereras från utomlands. Om man vill undvika explosionsrisk ska man handla svenskt. E–cigaretter som icke har nikotin har ingen åldersgräns, men dom är ändå inte för barn. cigaretter

Om ni vill undvika bliva beroende ska du röka e–cigaretter som saknar nikotin. Det här är bra för den som ej blossar till att börja med. Nikotinet är alltid svårast för den som vill sluta röka. Det ska emellertid sägas att varianterna utan nikotin oxå kan användas på ett fiffigt vis för avvänjningen, och i längden så är det bättre.

Under vilka omständigheter är el cigg skadligt?

Har du inte någonsin rökt skall man icke pröva e–cigaretter med nikotin. Är du juvenil och inte någonsin hava blossat nikotin är det e cigarett SOM ÄR FARLIG. Den som söker nikotinkickar kan se det här som en inkörsport till vanliga cigaretter också.

Faran med vanliga cigg

Standard rökning är farligt det är inte el cigarettER som ÄR farligt Jämförelser visar att det är stor skillnad. El-ciggen vinner klart över tobaksrökning. Det finns många samhällsfördelar med att unga blossar e cigaretter utan nikotin.